14.07.2024. 14. јул 2024.

Политика приватности

ПОСЛЕДЊА ИЗМЕНА: 07.02.2019.

 

Филозофски факултет у Нишу штити приватност корисника у највећој могућој мери. Филозофски факултет у Нишу се обавезује да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током приступања странама и коришћења наших wеб сервиса, те да приватне податке из наше базе података попут имена, презимена или e-mail адресе, неће продавати нити дистрибуирати трећој страни, већ ће се дати подаци користити искључиво за операције са корисничким налозима.

Филозофски факултет у Нишу може, у складу са законом, за потребе анализа посећености, користити прикупљене демографске податке (IP адреса, подаци о оперативном систему и типу претраживача, пол, геолокација на основу IP адресе). Ови подаци се прикупљају анонимно, без повезивања са приватним подацима који бе се потенцијално могли искористити за идентификовање особе прикупљеним у току процеса регистрације налога. Поменуте демографске податке, као и анонимну статистику посете појединачним страницама (број посета, учестаност посета, време задржавања на страни), Филозофски факултет у Нишу ће користити у процесу анализе посећености, искључиво са циљем побољшања сервиса и прилагођавања садржаја посетиоцима.

Филозофски факултет у Нишу се обавезује да ће чувати приватност корисника, осим у случају тешког кршења правила или незаконитих активности корисника.