28.05.2024. 28. мај 2024.

Психологија

Zašto je samoća važna?

Marija Pejičić 14. мај 2024.
Психологија
U savremenom svetu je teško biti sam. Ako nismo okruženi ljudima u realnom, onda smo im stalno izloženi u virtuelnom svetu. Čak i ako izrazite potrebu za samoćom, može se…

NEOSETLJIVOST NA VELIČINU UZORKA

Ивана Педовић 2. фебруар 2024.
Психологија

Из студентског угла: Ментално здравље студената током пандемије COVID-19 и трајања онлајн наставе

Софија Динић 15. септембар 2023.
Психологија

Из студентског угла: Ментално здравље током и у пост-covid-19 периоду – улога социјалне подршке

Луна Здравков 12. април 2023.
Психологија

Из студентског угла: ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ КАО ПОСЛЕДИЦА ТЕШКИХ ТРАУМА ИЛИ ИНТЕНЗИВНИХ СТРАХОВА

Владана Стојановић 12. април 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - други део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - први део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија
Страна 1 од 6