05.12.2023. 5. децембар 2023.

Психологија

Из студентског угла: Ментално здравље студената током пандемије COVID-19 и трајања онлајн наставе

Софија Динић 15. септембар 2023.
Психологија
Стрес, анксиозност, па и депресивност су постале све учесталија појава у модерном добу. Живот у 21.веку са собом доноси многе иновације које олакшавају живот али истовремено доприносе расту неких негативних…

Из студентског угла: Ментално здравље током и у пост-covid-19 периоду – улога социјалне подршке

Луна Здравков 12. април 2023.
Психологија

Из студентског угла: ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ КАО ПОСЛЕДИЦА ТЕШКИХ ТРАУМА ИЛИ ИНТЕНЗИВНИХ СТРАХОВА

Владана Стојановић 12. април 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - други део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - први део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија
Страна 1 од 6