12.04.2021. 12. април 2021.

Методе истраживања у друштвеним наукама

ЖАРГОНИЗМИ „ЈУЖНЕ ПРУГЕˮ

Проф. др Јордана Марковић и доц. др Татјана Трајковић 20. децембар 2020.
Језици и лингвистика
„Понекад је оно што је старијој генерацији дијалекатска реч, младима жаргон, а некада је реч која се употребљава у једном крају, као стандардна или дијалекатска, у другоме у употреби као…