28.09.2020. 28. септембар 2020.

Проучавање фолклора

„Нема леба“ – глад у записима и натписима на српском језику у периоду раног новог века

Алекса Поповић 3. мај 2020.
Историја
Насловни натпис, урезан 1492. године на југоисточној спољној страни апсиде у манастиру Дечани, један је од сведока сталне људске забринутости. Обезбеђивање хране спада у основне људске делатности; све остале делатности…