25.04.2024. 25. април 2024.

Проучавање фолклора

Марко Мурат о српској традицији у Дубровнику

Ирена Арсић 19. фебруар 2024.
Књиге и литература
Дубровачки сликар, Марко Мурат (1844–1944), био је типичан представник интелектуалног круга дубровачких Срба његовог доба, који се оглашавао и о питањима ширег културног и националног значаја. Стога су и његова…

Интервју са проф. др Недељком Богдановићем

Јелена Стошић, Татјана Трајковић 28. децембар 2022.
Језици и лингвистика

Са тихом која чека

Данијела Поповић Николић 27. април 2021.
Проучавање фолклора

„Нема леба“ – глад у записима и натписима на српском језику у периоду раног новог века

Алекса Поповић 3. мај 2020.
Историја