28.09.2020. 28. септембар 2020.

Социологија

КРАТАК ПРИКАЗ ИСТОРИЈЕ ЛИБЕРАЛИЗМА У СРБИЈИ

Вук Динић 21. септембар 2020.
Социологија
У друштвеним наукама постоји спорење око тога да ли је неку идеју могуће пренети из једног друштва у друго или свако друштво има свој посебан развојни пут. Истина је негде…

НИШТА НИЈЕ ТАКО АНГАЖОВАНО КАО ВАЉАНА ТЕОРИЈА - Разговор са Газелом Пудар Драшко

Растислав Динић 9. јул 2020.
Филозофија

СОЦИОЛОГИЈА И ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ: ПАМЕТНИ ГРАДОВИ – ИНТЕРВЈУ СА СОЦИОЛОГОМ ДРАГАНОМ СТОЈИЉКОВИЋЕМ – II ДЕО

Вук Динић, Жарко Крстев 4. јун 2020.
Социологија

СОЦИОЛОГИЈА И ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ: ПАМЕТНИ ГРАДОВИ – ИНТЕРВЈУ СА СОЦИОЛОГОМ ДРАГАНОМ СТОЈИЉКОВИЋЕМ –

Вук Динић, Жарко Крстев 27. мај 2020.
Социологија

Баук интервенционизма (поново) кружи

Александра Николајевић 27. април 2020.
Социологија

Приказ филма Јастог (The Lobster)

Анђелија Аранђеловић 21. април 2020.
Социологија
Страна 1 од 2