22.01.2021. 22. јануар 2021.

Социологија

У Будиму граду, чудно чудо кажу!

Алекса Поповић 29. децембар 2020.
Историја
На први поглед, данашњој публици песма објављена 1884. године у Другој руковети Стевана Стојановића Мокрањца, чији су стихови у наслову и овог прилога, може звучати чудно. Међутим, у време када…

РЕАЛИЗАМ У ДЕЛИМА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА И ЊЕГОВ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИДЕЈА У СРБИЈИ

Жарко Крстев 25. децембар 2020.
Социологија

Јужњачки говор: симболичке борбе и измишљене хијерархије

Марија Стефановић 19. новембар 2020.
Социологија

Структура научних револуција: о неким слабостима Кунове концепције научних револуција

Марио Цекић 19. октобар 2020.
Социологија

НИШТА НИЈЕ ТАКО АНГАЖОВАНО КАО ВАЉАНА ТЕОРИЈА - Разговор са Газелом Пудар Драшко

Растислав Динић 9. јул 2020.
Филозофија

СОЦИОЛОГИЈА И ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ: ПАМЕТНИ ГРАДОВИ – ИНТЕРВЈУ СА СОЦИОЛОГОМ ДРАГАНОМ СТОЈИЉКОВИЋЕМ – II ДЕО

Вук Динић, Жарко Крстев 4. јун 2020.
Социологија

СОЦИОЛОГИЈА И ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ: ПАМЕТНИ ГРАДОВИ – ИНТЕРВЈУ СА СОЦИОЛОГОМ ДРАГАНОМ СТОЈИЉКОВИЋЕМ –

Вук Динић, Жарко Крстев 27. мај 2020.
Социологија
Страна 1 од 3