24.06.2021. 24. јун 2021.

O аутору

Ивана Стојановић Прелевић

Сви текстови овог аутора

Uticaj reklame na odevanje

25. новембар 2020. Комуникологија

О поверењу

1. мај 2020. Филозофија