22.09.2023. 22. септембар 2023.

O аутору

Алекса Поповић

Сви текстови овог аутора

Почеци српске уставности - поводом годишњице Сретењског устава

15. фебруар 2021. Историја

Осврт на светосавску традицију у раном новом веку

26. јануар 2021. Историја

У Будиму граду, чудно чудо кажу!

29. децембар 2020. Историја

„Нема леба“ – глад у записима и натписима на српском језику у периоду раног новог века

3. мај 2020. Историја

Одбрана од епидемије. Санитарни кордон и заразне болести у 18. веку

7. април 2020. Историја

Зашто студирати историју?