Језици и лингвистика

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VIII

Коментари
9752 речи, ~44 минута читања

0%

О аутору

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу
Тршић /

По угледу на текстове Корифеји студија националне филологије V и VI и на основу издања Друштва за српски језик и књижевност Србије, издвојиле смо каталог победника из региона из којих долазе студенти Департмана за србистку Филозофског факултета Универзитета у Нишу на републичким нивоима оба такмичења из предмета Српски језик и књижевност која се раде у писаној форми (из области језика и из области књижевности), и то од њиховог оснивања до наших дана. Овим текстом затварамо серију каталога појединачних победника надајући се доласку најбољих на студије националне филологије.

Студенти Департмана за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу традиционално, између осталог, долазе и из Александровцa, Бољевцa, Борa, Босилеградa, Брусa, Варваринa, Владичинoг Ханa, Власотинцa, Врањa, Деспотовцa, Зајечарa, Јагодинe, Кладовa, Књажевцa, Крушевцa, Лебанa, Лесковцa, Мајданпекa, Медвеђe, Милутовца, Неготинa, Параћинa, Свилајнцa, Сокобањe, Стопање, Сурдулицe, Трстеникa, Ћићевцa, Ћупријe и након завршених студија враћају се у свој завичај да тамо буду успешни професори Српског језика и књижевности и ментори на такмичењима у Тршићу и Сремским Карловцима.

Систематизујући податке о појединачним такмичењима, у издањима Друштва приметиле смо и обиље драгоцених података о екипним такмичењима секцијског типа и сл. где ученици обрађених региона имају учешћа и успеха. Посебно ћемо се позабавити успесима секција из области Српског језика и књижевности, као и успешним рецитаторима и систематизовати и те податке до краја године.

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ИЗ БОРСКОГ, ЗАЈЕЧАРСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, МОРАВСКОГ, ПЧИЊСКОГ И РАСИНСКОГ ОКРУГА И ЊИХОВИ МЕНТОРИ

НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ

ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ОД ШКОЛСКЕ 1990/91. ДО 2022/23. ГОДИНЕ

 

1990/1991.

VII

Елефтерија Златановић, ОШ „Вук Караџић”, Врање – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], прво место

Љиљана Марјановић, ОШ „Деспот Ст. Високи”, Деспотовац – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], друго место

Ненад Јовановић, ОШ „Јован Курсула”, Варварин – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], друго место

Маја Ђорђевић, ОШ „Тимочки партизани”, Књажевац – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

Тамара Кузмановић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

VIII

Данијела Милетић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Сретен Брашић, друго место

I

Даница Тасић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Слободан Митровић, треће место

Маја Крстић, Гимназија „Станимир Вељковић Зеле”, Лесковац – ментор: Снежана Николић, треће место

Нела Маринковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Слободан Митровић, треће место

 

1991/1992.

VII

Светлана Добрић, ОШ „Вук Караџић”, Кладово – ментор: Ж. Драгишић, прво место

Јелена Николић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: Лидија Маравић, друго место

Ивана Павловић, ОШ „Вук Караџић”, Кладово – Ж. Драгишић, друго место

Јована Петровић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Олга Петковић, друго место

Јасна Милошевић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Драгиша Новаковић, треће место

Ана Мрвош, ОШ „Јосип Броз”, Неготин – ментор: Боса Црногорац, треће место

Јелена Пешић, ОШ „8. октобар”, Власотинце – ментор: Р. Симбиновић, треће место

Анђелка Кундовић, ОШ „Јован Курсула”, Варварин – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

VIII

Младен Јаблановић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Раја Живковић, друго место

Бојан Михаиловић, ОШ „Н. Поповић”, Крушевац – ментор: Снежана Васић, друго место

Дуња Поповић, ОШ „Ј. Поповић”, Крушевац – ментор: Драгољуб Марковић, треће место

I

Сања Ђорић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Круна Недељковић, друго место

Ивица Стефановић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Милан Станојловић, треће место

Данијела Цветковска, Гимназија „Станимир Вељковић Зеле”, Лесковац – ментор: Снежана Николић, треће место

Катарина Миладиновић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Вуковић, треће место

Марина Станојловић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Јелица Лекић, треће место

Јелена Богдановић, Гимназија, Кладово – ментор: Мирјана Радовић, треће место

Слободан Петрић, Машинска школа „Прва петољетка”, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, треће место

IV

Јелена Миленковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгана Којић, друго место

Ана Марковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгана Којић, друго место

Бобан Додић, Машинска школа, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, треће место

Милан Алексић, Машинска школа, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, треће место

Данијела Кљајић, Машинска школа, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, треће место

Јелена Јовановић, Педагошка академија „Петар Петровић Његош”, Крушевац – ментор: Ранђел Стојковић, треће место

1992/1993.

I

Наташа Мијајловић, Гимназија „Лаза Стојановић”, Свилајнац – ментор: Миља Петковић, друго место

II

Јелена Богдановић, Гимназија, Кладово – ментор: Мирјана Радовић, прво место

Леонора Михајловић, Гимназија „Станимир Вељковић Зеле”, Лесковац – ментор: Снежана Николић, друго место

Јелена Петковић, Машинска електротехничка школа, Крушевац – ментор: Љиљана Милутиновић, треће место

IV

Вера Стошић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Надица Тасић, треће место

1993/1994.

VIII

Маја Марјановић, ОШ „С. Јањић”, Власотинце – ментор: Јагодинка Станојевић, друго место

Зденка Трвовић, ОШ „Ј. Костић”, Лесковац – ментор: Слободан Јовановић, треће место

Никола Предолац, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Драгослав Радостављевић, треће место

I

Јелена Пешић, Гимназија „С. Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Марија Стојановић, прво место

II

Тамара Петровић, Гимназија, Мајданпек – ментор: Јадранка Митровић, друго место

III

Ивица Стевановић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Милан Станојловић, прво место

Јелена Богдановић, Гимназија, Кладово – ментор: Мирјана Радовић, треће место

IV

Слађана Илић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Аница Јовановић, друго место

1994/1995.

VIII

Марина Миликић, ОШ „Вук Караџић”, Врање – ментор: Јасмина Крговић, друго место

Дарко Шаренац, ОШ „Велимир Маркићевић”, Мајданпек – ментор: Винка Србуловић, треће место

Милан Ђорђевић, ОШ „Трећи октобар”, Бор – ментор: Мирјана Стојанов, треће место

Кристина Ђорђевић, ОШ „Вук Караџић”, Кладово – ментор: Ж. Драгишић, треће место

I

Марина Сретеновић, Гимназија, Крушевац – ментор: Синиша Николић, прво место

Маја Марјановић, Гимназија „С. Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Марија Станојевић, друго место

II

Ана Милановић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љубинко Милић, прво место

III

Младен Јаблановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Живица Миличевић, прво место

1995/1996.

VIII

Дуња Барбуловић, ОШ „Вук Караџић”, Кладово – ментор: Ж. Драгишић, друго место

Наташа Митић, ОШ „Б. Стојановић”, Медвеђа – ментор: Ана Ћирић, треће место

I

Милан Вучковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Живица Милићевић, друго место

Марина Миликић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Круна Недељковић, друго место

II

Милена Тасић, Гимназија „Станимир Вељковић Зеле”, Лесковац – ментор: Марија Поповић, прво место

Миљан Миладиновић, Машинско-електротехничка школа, Крушевац – ментор: Слађана Јовановић, друго место

Зденка Трбовић, Гимназија, Лесковац – ментор: Снежана Ничић, треће место

III

Јована Петровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Живица Миличевић, прво место

IV

Биљана Соколовић, Гимназија „Станимир Вељковић Зеле”, Лесковац – ментор: Јасмина Пантовић, прво место

1996/1997.

VII

Марија Миленковић, ОШ „С. Марковић”, Врање – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

I

Миљана Владимиров, Гимназија, Сурдулица – ментор: Наташа Михајловић, треће место

II

Кристина Каностревац, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Лука Крстић, прво место

Весна Ковач, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Јелица Лекић, прво место

Марина Анђелковић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Лука Крстић, друго место

Бојан Гогић, Гимназија „Миле Арсенијевић”, Мајданпек – ментор: Јадранка Милошевић, треће место

III

Марина Сретеновић, Гимназија, Крушевац – ментор: Синиша Николић, прво место

Ружица Павловић, Гимназија, Крушевац – ментор: А. Урошевић, треће место

Зденка Трбовић, Гимназија, Лесковац – ментор: Снежана Ничић, треће место

IV

Тијана Тимотијевић, Гимназија, Варварин – ментор: Љиљана Јовановић, друго место

1997/1998.

VIII

Марија Илић, ОШ „Коста Стаменковић”, Лесковац – ментор: Драган Ђикић, треће место

Саша Марковић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Свилајнац – ментор: Радмила Томић, треће место

II

Анета Шаманц, Гимназија, Кладово – ментор: Оливера Милоњић, треће место

III

Ивана Ђорђевић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Круна Недељковић, прво место

Марина Спасојевић, Економско-трговинска школа, Јагодина – ментор: Славка Алексић, прво место

Иван Тимотијевић, Гимназија, Варварин – ментор: Љиљана Јовановић, друго место

Кристина Канострезац, Гимназија, Власотинце – ментор: Лука Крстић, друго место

Марија Величков, Гимназија, Варварин – ментор: Љиљана Јовановић, друго место

Зоран Перић, Гимназија, Лесковац – ментор: Снежана Мићић, друго место

Ана Цветковић, Гимназија „С. Љубић”, Лебане – ментор: Г. Стојановић, треће место

Јелена Булајић, Економско-трговинска школа, Врање – ментор: Зорица Вујисић, треће место

Марија Ђенадић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Ђорђевић, треће место

Наташа Јовановић, Гимназија „С. Љубић”, Лебане – ментор: Г. Стојановић, треће место

IV

Марина Сретеновић, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, друго место

1999/2000.

I

Ивана Вуксановић, Гимназија, Лесковац – ментор: Снежана Николић, треће место

II

Иван Живковић, Гимназија, Мајданпек – ментор: Јадранка Милошевић, друго место

IV

Анета Шаманц, Гимназија, Кладово – ментор: Оливера Милоњић, прво место

2000/2001.

VII

Ирена Микарић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Свилајнац – ментор: Радмила Томић, треће место

VIII

Јелена Грекуловић, ОШ „Бранко Радичевић”, Бор – ментор: В. Стојилковић, прво место

Александра Ђокић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Николић, друго место

Тијана Радисављевић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Јелена Крстановић, друго место

Љиљана Јовановић, ОШ „Ј. Поповић”, Крушевац – ментор: Марица Грбовић, треће место

I

Милена Јевтић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Вучковић, треће место

II

Драгана Богдановић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Татијана Станковић, друго место

Весна Савић, Гимназија, Брус – ментор: Ратка Шовић, треће место

Ивана Вуксановић, Гимназија, Лесковац – ментор: Снежана Николић, треће место

2001/2002.

I

Невена Вилимоновић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

II

Драгана Драганац, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, друго место

Соња Јовановић, Гимназија „Стојан Љубић”, Лебане – ментор: Гроздана Стојановић, друго место

Милена Јевтић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Вучковић, треће место

Сузана Радотић, Гимназија Параћин, Варварин – ментор: Љиљана Јовановић, треће место

IV

Марко Симоновић, Гимназија, Зајечар – ментор: Биљана Савић Симоновић, прво место

2002/2003.

VII

Николина Стошић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Данијела Лазаревић, друго место

Софија Пурић, ОШ „Б. Ђуричић”, Јагодина – ментор: Милан Јовановић, треће место

Петар Стефановић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, треће место

Ана Јовић, ОШ „Јосиф Костић”, Лесковац – ментор: Вера Милошевић, треће место

Јована Георгијев, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, треће место

VIII

Марко Младеновић, ОШ „Љубица Радосављевић Нада”, Зајечар – ментор: Лидија Михајловић, друго место

Јелена Павловић, ОШ „Д. Марковић”, Крушевац – ментор: Ружица Раичевић, треће место

Емина Стевановић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Милка Бачевић, треће место

Биљана Булатовић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Биљана Керановић, треће место

Ивана Цветковић, ОШ „Ј. Поповић”, Крушевац – ментор: Војна Савић, треће место

II

Ивана Арсовски, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Милољуб Милошевић, прво место

Милица Перишић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, друго место

Сања Микуловић, Гимназија „Предраг Костић”, Неготин – ментор: Весна Станковић, треће место

Невена Вилимоновић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

III

Драгана Драганац, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Егерић, треће место

Сузана Радотић, Гимназија Параћин, Варварин – ментор: Љиљана Јовановић, треће место

IV

Биљана Антић, Гимназија „Предраг Костић”, Неготин – ментор: Бојана Павловић, друго место

2003/2004.

VII

Емилија Петронијевић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, друго место

Ивана Кресовић, ОШ „Д. Марковић”, Крушевац – ментор: Гордана Збиљић, друго место

VIII

Софија Пурић, ОШ „Б. Ђуричић”, Јагодина – ментор: Милан Јовановић, друго место

Санела Ранковић, ОШ „Бранко Радичевић”, Неготин – ментор: Биљана Андонов, треће место

I

Јелена Јевтић, Гимназија Ћуприја, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, друго место

Вања Миљковић, Гимназија, Мајданпек – ментор: Јадранка Милошевић, треће место

IV

Драгана Драганац, Гимназија, Трстеник – ментор: Љиљана Егерић, треће место

 

2004/2005.

VIII

Наташа Стојановић, ОШ „Р. Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, прво место

Милош Јовановић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Славиша Шушулић, друго место

Биљана Ристић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Славиша Шушулић, друго место

Милица Стојановић, ОШ „Р. Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, треће место

Јована Вучковић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Небојша Антић, треће место

I

Анђела Видојевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Јелена Лукић, прво место

Софија Пурић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Маја Димитријевић, треће место

Стефан Керановић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Егерић, треће место

II

Вања Миљковић, Гимназија „Миле Арсенијевић”, Мајданпек – ментор: Јадранка Милошевић, прво место

Јелена Василић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, друго место

Биљана Булатовић, Техничка школа, Трстеник – ментор: Гордана Дражевић, треће место

Ивана Цветковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Ракић, треће место

III

Милица Пејовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, прво место

Лидија Бојчовска, Гимназија, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, друго место

IV

Владимир Вукомановић, Техничка школа, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, треће место

 

2005/2006.

VII

Милена Милановић, ОШ „Д. Марковић”, Крушевац – ментор: Мирјана Милошевић, прво место

VIII

Дејана Бошковић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: М. Миладиновић, треће место

I

Милица Стојановић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Мирјана Анђелковић, друго место

Миона Крстић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Мирјана Анђелковић, друго место

Александра Томић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Биљана Ристић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Станка Прикић, треће место

Младен Недељковић, Средња школа „Свети Трифун”, Александровац – ментор: Велибор Симчевић, треће место

Наташа Стојановић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Мирјана Анђелковић, треће место

II

Анђела Видојевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Мирјана Гашић, прво место

Јелена Рајковић, Економско-трговинска школа, Бор – ментор: Јелана Ступаревић, друго место

III

Вања Миљковић, Гимназија „М. Арсенијевић Бандера”, Мајданпек – ментор: Јадранка Милошевић, прво место

Јелена Јевтић, Гимназија, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, друго место

Јелена Петровић, Гимназија, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, треће место

IV

Лидија Бојчовска, Гимназија, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, треће место

Наташа Панојевић, Неготинска гимназија, Неготин – ментор: Весна Станковић, треће место

 

2006/2007.

VII

Александра Илић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, прво место

Исидора Арсић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Наташа Томић, друго место

Миљана Чопа, ОШ „Ђура Јакшић”, Ћуприја – ментор: Марија Мијајловић, друго место

VIII

Милена Милановић, ОШ „Д. Марковић”, Крушевац – ментор: М. Милошевић, треће место

I

Милица Денић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, треће место

II

Мартина Мартиновић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Александра Динић, друго место

Невена Стојковић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Татјана Туцаковић, друго место

Александра Цолић, Средња школа „Свилајнац”, Свилајнац – ментор: Миља Петковић, треће место

III

Анђела Видојевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, друго место

IV

Александра Симић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Наташа Минић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Стефан Тодоровић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Видан Максимовић, друго место

Вања Миљковић, Гимназија „М. А. Бандера”, Мајданпек – ментор: Весна Станковић, треће место

Јелена Павловић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Ракић, треће место

 

2007/2008.

VII

Изабела Анђела Јеремић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Живковић, треће место

VIII

Љубица Трошић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, треће место

I

Милена Милановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Јелена Вујичић, прво место

Јована Милојковић, Средња школа „Свилајнац”, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, треће место

Наташа Пајић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Татјана Милановић, треће место

IV

Марија Трајковић, Економско-трговинска школа, Бор – ментор: Јелена Ступаревић, друго место

 

2008/2009.

VIII

Анђела Изабела Јеремић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: С. Младеновић, прво место

Кристина Костић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: С. Младеновић, друго место

Марија Антић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Јелена Трошић, друго место

I

Исидора Арсић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

II

Бранкица Недељковић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љубодраг Станковић, друго место

IV

Александра Томић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, прво место

Александра Цолић, Гимназија, Свилајнац – ментор: Миља Петковић, друго место

 

2009/2010.

VII

Јована Пешић, ОШ „Љ. Р. Нада”, Зајечар – ментор: Ирена Милић, треће место

Милица Ђорђевић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Мирослав Вучковић, треће место

VIII

Милан Чеврљаковић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Милка Бечевић, прво место

Јована Симић,  ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Марија Стефановић, друго место

Богдана Чепкеновић, ОШ „Вожд Карађорђе”, Лесковац – ментор: Петар Стојановић, треће место

Теодора Булог, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: Драгана Илић, треће место

I

Анђела Изабела Јеремић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, прво место

Катарина Радосављевић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Миља Петковић, друго место

Александра Ненковић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Слађана Радосављевић, треће место

II

Кристина Ваљаревић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, друго место

Ђурђа Ђуричић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Татјана Милановић, треће место

Исидора Арсић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

Маријана Симић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љубодраг Станковић, треће место

Стефан Милосављевић, Гимназија, Лебане – ментор: Светлана Цветковић, треће место

 

2010/2011.

VII

Јована Костић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Маја Лазаревић, друго место

Нина Ћирић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Наташа Томић, друго место

Лана Павловић, ОШ „Вук Караџић”, Врање – ментор: Владан Картаљевић, треће место

Марија Ђорић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Наташа Томић, треће место

II

Александра Ненковић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бејчовска, прво место

Јована Цветковић, Техничка школа, Трстеник – ментор: Мирослав Трошић, прво место

Милица Цураковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Анђела Изабела Јеремић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Ања Хаџић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Милена Ђурић Ћирић, треће место

Јована Спасојевић, Гимназија, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

Немања Усеиновић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Милена Ђурић Ћирић, треће место

Стефан Петрушевски, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

III

Марија Гмитровић, Гимназија, Крушевац – Станислава Арсић, треће место

 

2011/12.

VII

Александра Ступаревић, ОШ „Душан Радовић”, Бор – ментор: Катарина Денић, треће место

Ана Алексић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Мирјана Митровић, треће место

VIII

Јована Костић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Маја Лазаревић, друго место

Милена Ивановић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Каролина Костић, друго место

Кристина Николић, ОШ „Академик Ђорђе Лазаревић”, Сурдулица – ментор: Д. Раденковић, треће место

Невена Радаковић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

Селена Ђурић, ОШ „Хајдук Вељко”, Зајечар – ментор: Сунчица Крстић, треће место

II

Mилош Ђорђевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, прво место

Богдана Чепкеновић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, друго место

Јелена Вукојевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Софија Јовић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, друго место

Теодора Булог, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Драгана Гаљевић, друго место

Ана Миленковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, треће место

Даница Стошић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Сузана Мишић, треће место

Милан Чеврљаковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

III

Анђела Изабела Јеремић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Анђела Обрадовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Александра Ненковић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, треће место

Милица Цураковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Анђела Богојевић, Средња школа, Варварин – ментор: Зорица Дамњановић треће место

IV

Марта Живановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, друго место

Исидора Јакшић, СШ „Бранислав Нушић”, Сокобања – ментор: Јелена Богданић, треће место

2012/13.

VII

Нађа Петровић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, друго место

VIII

Катарина Штетић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, треће место

I

Лана Павловић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, друго место

Ђурђина Петровић, Гимназија, Ћуприја – ментор: Милена Аћимовић, треће место

Кристина Радисављевић, Средња школа, Силајнац – ментор: Александра Николић, треће место

Маја Милошевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, треће место

Нина Ћирић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

Стефан Богојевић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, треће место

Тамара Ђурић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић

II

Милош Милисављевић, Гимназија, Књажевац – ментор: Катарина Ђурић, треће место

Богдана Чепкеновић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Јелена Вукојевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, треће место

Јована Симић, Економско-трговинска школа, Крушевац – ментор: Бранкица Милановић, треће место

2013/14.

VII

Алекса Ранђеловић, ОШ „Дубрава”, Књажевац – ментор: Александра Недељковић, друго место

Александра Ристић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац – ментор: Милена Симоновић, друго место

VIII

Нађа Петровић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, прво место

Анђела Илић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Биљана Цекић, друго место

I

Александра Ступаревић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Бранко Стојановић, друго место

Анђела Јовановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Исидора Вулић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, друго место

Катарина Штетић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, друго место

Марко Марковић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, треће место

Милена Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

II

Стефан Богојевић, Гимназија, Параћин – ментор: Душица Илић, друго место

2014/15.

VII

Андреа Милошевић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, прво место

Александар Крстев, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина – ментор: Милан Јовановић, друго место

Лазар Васић, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина – ментор: Милан Јовановић, треће место

Теодора Јелисијевић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

Теодора Цвејић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, треће место

VIII

Марија Благојевић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Биљана Керановић, прво место

Сара Матовић, ОШ „17. октобар”, Јагодина – ментор: Светлана Илић, друго место

Хелена Шћопуловић, ОШ „Бранко Радичевић”, Неготин – ментор: Лидија Ракоњац, треће место

I

Ања Петковић, Гимназија, Зајечар – ментор: Дијана Лазаревић, друго место

Кристина Јаковљевић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, друго место

Нађа Петровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Јелена Филиповић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

Катарина Јовановић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Драгана Гаљевић, треће место

II

Катарина Штетић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, прво место

Александра Ступаревић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Бранко Стојановић, друго место

Јована Аџић, СШ „Свети Трифун”, Александровац – ментор: Велибор Симчевић, друго место

Љубица Бабић, Средња школа, Варварин ‒ ментор: Зорица Дамњановић, друго место

Марко Марковић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Јелена Антић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

Љубица Станојевић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, треће место

Милена Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

IV

Чедомир Тодоровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Милош Милисављевић, Гимназија, Књажевац – ментор: Сандра Миљковић Суботић, треће место

2015/16.

VII

Емилија Ристић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Стопања – ментор: Миодраг Сретеновић, друго место

Маша Стаменковић, ОШ „Јосиф Костић”, Лесковац – ментор: Јадранка Милошевић, друго место

Борис Рајић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, треће место

Елена Миленковић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Марија Радовановић, треће место

Мина Милутиновић, ОШ „Бранко Радичевић”, Крушевац – ментор: Зорица Гајић, треће место

VIII

Жарко Ивковић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Милованка Пешић, друго место

Теодора Цвејић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, друго место

I

Теодора Кочић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Александра Николић, друго место

Андреја Ђорђевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Светлана Коцић, друго место

Наталија Миљковић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Биљана Солеша, треће место

Марија Благојевић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, друго место

II

Татјана Пешић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, прво место

Богдан Марковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Кристина Јаковљевић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, друго место

Татјана Китановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, друго место

Теодора Грујић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, друго место

Јелена Филиповић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

III

Исидора Вулић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, прво место

Милена Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, друго место

IV

Лана Павловић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, прво место

Милојка Рибаћ, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, прво место

Селена Ђурић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Марина Кржан, друго место

Стефан Богојевић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, друго место

Борис Миленовић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, треће место

2016/17.

VII

Гаврило Милосављевић, ОШ „Вук Караџић”, Врање – ментор: Владан Картаљевић, прво место

Жарко Матић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, друго место

Миљана Обрадовић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, друго место

Тамара Раковац, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

VIII

Маша Стаменковић, ОШ „Јосиф Костић”, Лесковац – ментор: Јадранка Милошевић, друго место

Маша Станковић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: Жаклина Станојковић, треће место

Тијана Спасић, ОШ „Ђура Јакшић”, Параћин – ментор: Драгана Стањевић, друго место

II

Теодора Кочић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Александра Николић, прво место

Хелена Шћопуловић, Гимназија, Неготин – ментор: Данијела Ранчић, прво место

Анђела Недељковић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Ана Милошевић, треће место

Мина Кокот, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Андреја Ђорђевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Светлана Коцић, треће место

III

Ања Петковић, Гимназија, Зајечар – ментор: Дијана Лазаревић, прво место

Маја Евтимов, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, прво место

Богдан Марковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Јелена Вијичић, друго место

Лидија Марковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, друго место

Јелена Филиповић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

Теодора Павличевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

Кристина Јаковљевић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Јелена Ранђеловић, треће место

IV

Милена Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, друго место

Катарина Пајовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

2017/18.

VIII

Данијела Миленковић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Анка Крпић, прво место

Жарко Матић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, треће место

Мелани Вилер, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Марија Митровић, треће место

I

Тијана Спасић, Технолошка школа, Параћин – ментор: Каја Петровић, друго место

Катарина Ракић, Гимназија, Ћуприја – ментор: Милена Аћимовић, треће место

III

Александра Ристић, Гимназија, Књажевац – ментор: Сандра Миљковић, треће место

Андреја Ђорђевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Светлана Коцић, треће место

Анђела Деспотовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Анђела Рајковић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

Теодора Кочић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Александра Николић, треће место

Хелена Шћопуловић, Гимназија, Неготин – ментор: Данијела Ранчић, треће место

IV

Ана Петковић, Гимназија, Зајечар – ментор: Дијана Лазаревић, друго место

Сара Левић, СШ „Свети Трифун”, Александровац – ментор: Снежана Арсић, друго место

Јелена Филиповић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

Маја Евтимов, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, прво место

Теодора Павличевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

 

2018/19.

VII

Мина Станојловић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, друго место

Анђела Димитријевић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: Ирена Антић, треће место

Бојана Милосављевић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

Вељко Косијер, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

Даница Стевановић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Лукић, треће место

Миона Поповић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Сања Младеновић, треће место

Нина Томић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Лукић, треће место

VIII

Јана Јевтић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Мирјана Симоновић, друго место

Богдан Урошевић, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина – ментор: Вања Аксентијевић, друго место

Анђелија Јовановић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Јелица Синадиновић, треће место

Богдан Машојевић, ОШ „Горан Остојић”, Јагодина – ментор: Јелена Кнежевић, треће место

I

Димитрије Ђорђевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, треће место

Јована Нешић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

II

Миа Шолак, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Лука Ратајац, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

IV

Хелена Шћопуловић, Гимназија, Неготин – ментор: Слађан Михајловић, друго место

Александар Радовановић, Економска школа, Лесковац – ментор: Данијела Радовановић, треће место

 

2020/21.

VIII

Богдан Младеновић, ОШ „Светозар Марковић”, Лесковац – ментор: Виолета Алексић, прво место

Јефимија Трајковић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Врање – ментор: Оливера Костић, прво место

Маша Андрејић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Врање – ментор: Ивана Бекрић, прво место

Милица Лукић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, прво место

Сања Џодић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Сања Стојановић, прво место

Ана Пуциникић, ОШ „Вук Караџић”, Кладово – ментор: Марина Стојановић, друго место

Вељко Милошевић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, друго место

Јана Антић, ОШ „Ђура Јакшић”, Ћуприја – ментор: Биљана Бошковић Мутавџић, друго место

Марија Ђорђевић, ОШ „Горан Остојић”, Јагодина – ментор: Јелена Кнежевић, друго место

Јана Чепернић, ОШ „Горан Остојић”, Јагодина – ментор: Јелена Кнежевић, треће место

Јелена Петковић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: Жаклина Станојковић, треће место

Ксенија Костић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Маја Миленковић Коцић, треће место

Лазар Милановић, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: Саша Чорболоковић, треће место

Мила Марковић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Маја Миленковић Коцић, треће место

Мина Петровић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Сања Стојановић, треће место

Нина Станковић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Мирјана Митровић, треће место

III

Алекса Христов, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, прво место

Лазар Величковић, Гимназија „Јован Скерлић” – ментор: Душанка Станковић, друго место

Марина Крстић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, друго место

Вук Стефановић, Гимназија, Зајечар – ментор: Дијана Лазаревић, треће место

Катарина Мичић, Гимназија, Лесковац – ментор: Ивана Стојиљковић, треће место

IV

Ана Марјановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Нела Милојевић, друго место

Тијана Спасић, Технолошка школа, Параћин – ментор: Каја Петровић, друго место

Маша Стаменковић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, треће место

Миа Шолак, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, треће место

2021/2022.

VII

Неда Илић, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: Гордана Остојић, прво место

Теодора Миловановић, ОШ „Хајдук Вељко”, Зајечар – ментор: Вања Јоновић, прво место

Јелена Ђорђевић, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац – ментор: Александра Антић, прво место

Вукашин Митић, ОШ „17. октобар”, Власотинце – ментор: Ивана Станковић, треће место

Ђурђина Ђорђевић, ОШ „Јован Курсула”, Варварин – ментор: Лидија Илић, треће место

Љубица Јовановић, ОШ „Нада Поповић”, Крушевац – ментор: Марија Анђелковић, треће место

Миона Анђелковић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Ружица Павловић, треће место

VIII

Милан Јешић, ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац – ментор: Дејан Андрејић, друго место

I

Дуња Блажић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Гордана Зајић, друго место

Вељко Милошевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

Доротеја Бошковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, треће место

Маша Андрејић, Политехничка школа, Крушевац – ментор: Александра Милетић, треће место

III

Богдан Стефановић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Драган Петровић, друго место

IV

Селена Гркић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Алекса Христов, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, треће место

Анђела Колар, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Слађана Радосављевић Ђошић, треће место

2022/23.

VIII

Ђурђина Ђорђевић, ОШ „Јован Курсула”, Варварин – ментор: Лидија Илић, друго место

Сара Илић, ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Параћин – ментор: Ивана Стаменковић, друго место

Теодора Миловановић, ОШ „Хајдук Вељко”, Зајечар – ментор: Вања Јоновић, друго место

Виктор Миленковић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Владица Радојевић, треће место

Неда Илић, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: Гордана Остојић, треће место

I

Лана Митровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, прво место

Нина Стојковић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, прво место

Сава Шашовић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, прво место

Магдалена Радуцић, Гимназија, Зајечар – ментор: Биљана Савић Симоновић, друго место

Марија Агатоновић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, друго место

Јана Јовановић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, треће место

Сања Радмановац, Средња школа, Брус – ментор: Маја Грујић Ристић, треће место

II

Доротеја Бошковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, прво место

Мартин Томић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, прво место

Маша Андрејић, Политехничка школа, Крушевац – ментор: Александра Милетић, прво место

Вељко Милошевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, друго место

Емилија Тошић, Гимназија, Књажевац – ментор: Бојан Ристић, друго место

Уна Стајић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, друго место

Даница Марковић, Гимназија, Зајечар – ментор: Биљана Савић Симоновић, треће место

Милица Лукић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

Теа Зипаловић, Гимназија, Крушевац – ментор: Јелена Вујичић, треће место

III

Ана Међедовић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Јелена Ранђеловић, друго место

Вукашин Илић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Габријела Милић, треће место

IV

Богдан Стефановић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Драган Петровић, друго место

Богдан Машојевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Смиља Перуновић, треће место

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ИЗ БОРСКОГ, ЗАЈЕЧАРСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, МОРАВСКОГ, ПЧИЊСКОГ И РАСИНСКОГ ОКРУГА И ЊИХОВИ МЕНТОРИ

НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ

КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ

ОД ШКОЛСКЕ 2012/13. ДО 2022/23. ГОДИНЕ

 

2012/13.

VII

Миљана Анђелковић, ОШ „Десанка Максимовић”, Грделица – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], прво место

Никола Дајић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], друго место

Ђорђе Димитријевић, ОШ „Бранко Радичевић”, Врање – ментор: Гордана Димитријевић, треће место

Симона Стефановић, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

VIII

Јована Градиштанац, ОШ „Љ. Бајић”, Медвеђа – ментор: Марија Степановић, друго место

Тамара Вукосављевић, ОШ „М. Ч. Чајка”, Трстеник – ментор: Јелена Трошић, друго место

Душан Крстић, ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Парађин – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

Исидора Вулић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

Катарина Штетић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, треће место

I

Милена Ивановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, друго место

Кристина Петковић, Гимназија, Лесковац – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

Ана Ристић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, треће место

Александра Илић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

III

Емилија Живковић, Гимназија, Лесковац – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

IV

Невена Нешковић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, треће место

Тамара Стевић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, треће место

 

2013/14.

VII

Милица Милошевић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Мирјана Симоновић, прво место

Невена Сталевић, ОШ „Раде Додић”, Милутовац – ментор: Марија Илић, прво место

Наталија Вељковић, ОШ „Радоје Домановић”, Врање – ментор: Жаклина Јовановић, друго место

Бојана Милорадовић, ОШ „Вук Караџић”, Ђуприја – ментор: Драгана Благојевић, друго место

Гордана Анђелковић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Ивановић, друго место

Наташа Нешић, ОШ „Љубивоје Бајић”, Трстеник – ментор: Марија Степановић, друго место

Викторија Весић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Ружица Павловић, друго место

Исидора Шишаковић, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина – ментор: Јелена Глишовић, треће место

Мартина Станојевић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац – ментор: Милена Симоновић, треће место

Анђела Чоловејић, ОШ „Први мај”, Брус – ментор: Јелена Вукадиновић, треће место

VIII

Константин Ађанин, ОШ „Љубивоје Бајић”, Трстеник – ментор: Саша Војиновић, прво место

Симона Стефановић, ОШ „3. октобар”, Бор – ментор: Милена Газић, друго место

Кристина Петронијевић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Радиша Ивановић, друго место

I

Маријана Марјановић, Средња школа, Брус – ментор: Љубиша Красић, треће место

Катарина Филиповић, Гимназија, Лебане – ментор: Душан Благојевић, треће место

II

Кристина Васић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, прво место

Јелена Љубичић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

IV

Ивана Перић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, треће место

Анита Станковић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Љубица Драганић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Ана Маринковић, треће место

2014/15.

VII

Сара Томић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, прво место

Јелена Јеремић, ОШ „17. октобар”, Јагодина – ментор: Јелена Поповић, друго место

Миљана Станковић, ОШ „Свети Сава”, Владичин Хан – ментор: Оливера Костић, друго место

Стефан Шајкаревић, ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац – ментор: Сања Дервишевић, друго место

Марија Крстић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Наташа Николић, треће место

Милица Стојадиновић, ОШ „Деспот Стефан Високи”, Деспотовац – ментор: Наташа Милојевић, треће место

Теа Стризе, ОШ „Вук Караџић”, Врање – метор: Марина Стојановић, треће место

VIII

Александра Петровић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Биљана Керановић, прво место

Невена Сталевић, ОШ „Раде Додић”, Милутовац – ментор: Марија Илић, прво место

Александра Петровић, ОШ „9. српска бригада”, Бољевац – ментор: Наташа Опачић, треће место

Бојана Милорадовић, ОШ „Вук Караџић”, Ђуприја – ментор: Драгана Благојевић, треће место

Душан Филиповић, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Књажевац – ментор: Маја Војиновић, треће место

Катарина Ђурђевић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Радиша Ивановић, треће место

Милица Милошевић, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац – ментор: Мирјана Симоновић, треће место

Милица Пејчић, ОШ „Јосиф Костић”, Крушевац – ментор: Драгана Влајић, треће место

Петар Богдановић, ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Параћин – ментор: Ивана Стаменковић, треће место

I

Бојана Ћосовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, друго место

Анђела Милутиновић, Медицинска школа, Ђуприја – ментор: Тања Стефановић, треће место

Илија Ивановић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, треће место

Константин Ађанин, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

II

Исидора Вулић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, друго место

Миона Динић, Гимназија, Крушевац – ментор: Нела Милојевић, друго место

Јелена Јашовић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, треће место

Емилија Паповић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, треће место

Наталија Стојменовић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Весна Арсић, треће место

III

Јована Тодоровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, прво место

Јелена Милев, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Јасмина Станковић, треће место

Александра Илић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Теодора Златковић, Гимназија, Лебане – ментор: Светлана Цветковић, треће место

IV

Александар Златојевић, Гимназија, Параћин – ментор: Александар Стефановић, прво место

Кристина Манасијевић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, прво место

Невена Ковачевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Нела Милојевић, треће место

Марија Алексић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Александра Јовановић, треће место

2015/16.

VII

Ива Филиповић, ОШ „Вук Караџић”, Ћуприја – ментор: Маја Милошевић, друго место

Александра Милић, ОШ „Вук Караџић”, Лебане – ментор: Слађана Јовановић, друго место

Ана Кафеџиска, ОШ „Радоје Домановић”, Врање – ментор: Слађана Ђорђевић, треће место

Вања Миловановић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Виолета Пешић Ного, треће место

Ана Кафеџиска, ОШ „Радоје Домановић”, Врање – ментор: Слађана Ђорђевић, треће место

Ива Дачковић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Сања Стојановић, треће место

Мила Спасић, ОШ „8. октобар”, Власотинце – ментор: Ивана Цекић, треће место

Милица Радојичић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Јелена Трошић, треће место

VIII

Катарина Прокоповић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Мирјана Митровић, прво место

Стефан Шајкаревић, ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац – ментор: Сања Дервишевић, друго место

Теа Стризе, ОШ „Вук Караџић”, Врање – метор: Јулијана Голубовић, друго место

Теодора Цвејић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Душанка Пештерац, друго место

Анђелина Станојковић, ОШ „Радоје Домановић”, Врање – метор: Оливера Станковић, треће место

Јована Стојевић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Врање – метор: Мелани Петровић, треће место

I

Марија Милосављевић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Драган Петровић, прво место

Невена Сталевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Невена Симић, друго место

Александра Петровић, СШ „Никола Тесла”, Бољевац – ментор: Марина Тачић, треће место

Јована Трајковић, Гимназија, Лебане – ментор: Душан Благојевић, треће место

Милица Милошевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Невена Симић, треће место

II

Урош Љубисављевић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Анђела Костић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Ана Стоиљковић, друго место

Владана Петковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Ана Стојановић, друго место

Бојана Петров, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Ана Стоиљковић, треће место

Константин Ађанин, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

Реља Арсић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

III

Исидора Вулић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Милица Миловановић, друго место

Милена Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Љиљана Јевтић Јовановић, треће место

IV

Алекса Дамњановић, Неготинска гимназија, Неготин – ментор: Слађан Михајловић, треће место

Јована Тодоровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, треће место

Јована Ћурчић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Биљана Павловић, треће место

2016/17.

VII

Вељко Влајић, ОШ „Страхиња Поповић”, Крушевац – ментор: Ивана Јаковљевић, прво место

Матеја Лазаревић, ОШ „Иво Лола Рибар”, Александровац – ментор: Даница Николић, друго место

Миљана Обрадовић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, друго место

Ана Поповић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, треће место

Ивана Златковић, ОШ „Коста Стаменковић”, Лесковац – ментор: Снежана Танић Алексић, треће место

Јана Савковић, ОШ „Иво Лола Рибар”, Александровац – ментор: Даница Николић, треће место

Миона Петровић, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац – ментор: Душанка Милосављевић, треће место

Теодора Лазаревић, ОШ „9. српска бригада”, Бољевац – ментор: Милена Веселиновић, треће место

Теодора Мијатовић, ОШ „Деспот Стефан Високи”, Деспотовац – ментор: Марина Живковић, треће место

Драга Јовић, ОШ „Десанка Максимовић”, Грделица – ментор: Марина Јовић, треће место

VIII

Александра Милић, ОШ „Вук Караџић”, Лебане – ментор: Слађана Јовановић, треће место

I

Александра Стојиљков, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, друго место

Анђела Здравић, Средња школа, Брус – ментор: Тања Тодосијевић, друго место

Зорана Михајловић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Миша Цанић, друго место

Катарина Прокоповић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, друго место

Кристина Крстић, Гимназија, Лебане – ментор: Светлана Цветковић, друго место

Марија Крстић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, друго место

Никола Радић, ЕТШ „Славка Ђурђевић”, Јагодина – ментор: Даница Исаиловић, друго место

Нина Јаковљевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, друго место

Ђорђе Ђокић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Јелена Јеремић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Татјана Миладиновић, треће место

Катарина Илић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Матеја Стевановић, Гимназија, Лесковац – ментор: Тијана Стојиљковић, треће место

Милан Петровић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, треће место

Миљана Станковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Никола Стојиљковић, Економско-трговинска школа, Врање – ментор: Наташа Стризе, треће место

Софија Илић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Татјана Милановић, треће место

Стефан Шајкаревић, Гимназија, Крушевац – Станислава Арсић, треће место

Теа Стризе, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

II

Никола Вељовић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Биљана Павловић, прво место

Тамара Николић, МШ „Др Елизабет Емсли Хатон”, Врање – ментор: Јелена Воркапић, прво место

Јована Милосављевић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Александра Николић, друго место

Маја Димитријевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина –ментор: Татјана Милановић, друго место

Наталија Вељковић, МШ „Др Елизабет Емсли Хатон”, Врање – ментор: Јелена Воркапић, друго место

Невена Сталевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Невена Симић, друго место

Александра Петровић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

Ана Драгославић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Александра Николић, треће место

Гордана Анђелковић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина –ментор: Љиљана Ристић, треће место

Јана Станковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање ‒ ментор: Драган Петровић, треће место

Јелена Стевановић, Средња школа, Варварин – ментор: Зорица Дамњановић, треће место

 Јефимија Најдић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање ‒ ментор: Драган Петровић, треће место

Кристина Голубовић, Гимназија, Лесковац – ментор: Светлана Коцић, треће место

Мартина Станојевић, Књажевачка гимназија, Књажевац – ментор: Катарина Ђурић, треће место

III

Леа Станковић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Марија Митровић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, треће место

Андрија Бркић, Медицинска школа, Ћуприја – ментор: Наташа Милановић, треће место

Бојана Ћосовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, треће место

Константин Ађанин, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

Урош Љубисављевић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Ирена Микарић, треће место

Анђела Милутиновић, Медицинска школа, Ђуприја – ментор: Тања Стефановић, треће место

IV

Јована Градиштанац, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, друго место

Катарина Штетић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Смиља Перуновић, треће место

2017/18.

VII

Тијана Матић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник – ментор: Биљана Керановић, прво место

Невена Траиловић, ОШ „9. српска бригада”, Бољевац – ментор: Наташа Опачић, прво место

Александра Цивић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Ружица Павловић, треће место

Марко Гајић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Бобан Гајић, треће место

VIII

Ања Блажевски, ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац – ментор: Дејан Андрејић, прво место

Жарко Матић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, друго место

Данијела Миленковић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Анка Крпић, друго место

Марија Радивојевић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, друго место

Анђела Радосављевић, ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Параћин – ментор: Данијела Спасић, друго место

Нада Радосављевић, ОШ „Свети Сава”, Трстеник – ментор: Далибор Станковић, друго место

Марта Марјановић, ОШ „Митрополит Михаило”, Сокобања – ментор: Марија Миленковић, треће место

Стефан Пантић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, треће место

Ана Поповић, ОШ „Милан Мијалковић”, Јагодина – ментор: Марија Миладиновић, треће место

Николија Ратковић, ОШ „Вук Караџић”, Ћуприја – ментор: Маја Милошевић, треће место

Валентина Станковић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Лукић, треће место

Ефстатнос Трајковић, ОШ „Светозар Марковић”, Врање – ментор: Данијела Павловић, треће место

I

Александра Милић, Гимназија, Лебане – ментор: Светлана Цветковић, друго место

Ана Максимовић, Гимназија, Ђуприја – ментор: Тања Стефановић, треће место

Милица Мишић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, треће место

Теодора Ерић, Гимназија, Крушевац – ментор: Нела Милојевић, треће место

II

Александра Стојиљков, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, прво место

Катарина Прокоповић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, прво место

Александра Савић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Марија Дикић, прво место

Марија Крсмановић, Средња школа, Варварин – ментор: Саша Живадиновић, прво место

Стефан Шајкаревић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, прво место

Анастасија Јањић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Нела Димитријевић, друго место

Бранислава Станковић, Економска школа, Врање – ментор: Наташа Стризе, друго место

Ђорђе Ђокић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Зорана Михајловић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Марија Дикић, друго место

Јована Ђукић, Средња школа „Свети Трифун”, Александровац – ментор: Велибор Симчевић, друго место

Јована Стојевић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, друго место

Милица Станковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, друго место

Анастасија Радомировић, Гимназија, Парађин – ментор: Светлана Филиповић, треће место

Анђела Митов, Гимназија, Босилеград – ментор: Данијел Стојнев, треће место

Јелена Антић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, треће место

Јована Величковић, СШ „Никола Тесла”, Бољевац – ментор: Зорица Масловарић, треће место

Катарина Илић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Кристина Крстић, Гимназија, Лебане – ментор: Светлана Цветковић, треће место

Лазар Стојиљковић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, треће место

Марина Милосављевић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Миљана Станковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Михајло Поповић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, треће место

Никола Стојиљковић, Економско-трговинска школа, Врање – ментор: Наташа Стризе, треће место

Нина Јаковљевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, треће место

Софија Лазић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

Стефана Топаловић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, треће место

Теодора Стојковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, треће место

III

Невена Сталевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Невена Симић, друго место

Анастасија Јовановић, Гимназија, Параћин – ментор: Љиљана Радомировић, друго место

Никола Вељовић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Биљана Павловић, друго место

Антонина Николчић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

IV

Тијана Лучић, Гимназија, Крушевац – ментор: Јелена Вујичић, прво место

Бојана Петров, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Ана Стоиљковић, друго место

Бојана Ћосовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, друго место

Леа Станковић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, друго место

Сара Стјепановић, Машинско-електротехничка школа, Бор – ментор: Марија Вучковић, друго место

Урош Илић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Ирена Микарић, друго место

Андрија Бркић, Медицинска школа, Ћуприја – ментор: Наташа Милановић, треће место

Константин Ађанин, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

Маја Евтимов, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Соња Стојановић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, треће место

2018/19.

VII

Анђела Бујић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Лукић, прво место

Анђела Димитријевић, ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица – ментор: Ирена Антић, треће место

Јелена Милошевић, ОШ „8. октобар”, Власотинце – ментор: Биљана Милошевић, треће место

Јована Алемпијевић, ОШ „Добрица Ђосић”, Трстеник – ментор: Тамара Настић, треће место

Миљана Стојановић, ОШ „Десанка Максимовић”, Грделица – ментор: Стана Станковић, треће место

VIII

Богдан Урошевић, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина – ментор: Вања Аксентијевић, друго место

Милица Гајић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Бобан Гајић, друго место

Катарина Петровић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, треће место

Милица Џанић, ОШ „9. српска бригада”, Бољевац – ментор: Наташа Опачић, треће место

Сара Павловић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Анка Крпић, треће место

Сара Пантић, ОШ „Драги Макић”, Варварин – ментор: Гордана Каличанин, треће место

I

Катарина Мичић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, прво место

Милица Ђурђевић, Гимназија, Ћуприја – ментор: Тања Маленовић, прво место

Петра Аврамовић, Средња школа, Сокобања – ментор: Јелена Богданић, прво место

Теодора Мијатовић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Ирена Микарић, прво место

Ања Блажевски, Гимназија, Крушевац – ментор: Драгослав Ђорђевић, друго место

Јелена Маринковић, Гимназија, Ћуприја – ментор: Тања Маленовић, друго место

Лазар Величковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, друго место

Љубица Љубић, Технолошка школа, Параћин – ментор: Зорица Ивановић, друго место

Марта Стојановић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, друго место

Милан Мићовић, Гимназија, Лесковац – ментор: Наташа Томић, друго место

Милица Миловановић, Технолошка школа, Параћин – ментор: Зорица Ивановић, друго место

Стефан Пантић, Средња школа, Варварин – ментор: Саша Живадиновић, друго место

Александар Пејовић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Љиљана Недељковић, треће место

Марија Стојановић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Сузана Пешић, треће место

Наталија Димитров, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, треће место

Неда Арсић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, треће место

Сара Панајотовић, Средња школа, Сокобања – ментор: Јелена Богданић, треће место

II

Миа Шолак, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Милица Милановић, Средња школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Кристина Чуљић, Гимназија, Крушевац – ментор: Мирјана Бојковић, треће место

Милица Мишић, Гимназија, Параћин – ментор: Марија Лукић, треће место

Сара Миленковић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Гордана Зајић, треће место

III

Александра Стојиљков, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Ана Јовић, прво место

Анастасија Јањић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Весна Арсић, прво место

Ђорђе Ђокић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, прво место

Зорана Михајловић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Ана Станковић, прво место

Јована Величковић, СШ „Никола Тесла”, Бољевац – ментор: Наташа Смиљковић, прво место

Катарина Илић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, прво место

Марија Крсмановић, Средња школа, Варварин – ментор: Саша Живадиновић, прво место

Матеја Стевановић, Гимназија, Лесковац – ментор: Светлана Коцић, прво место

Милан Милосављевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Ана Станковић, прво место

Милица Весић, Средња школа, Варварин – ментор: Катарина Вељковић, прво место

Милутин Станић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, прво место

Миљана Станковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, прво место

Михајло Поповић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, прво место

Никола Радић, ЕТШ „Славка Ђурђевић”, Јагодина – ментор: Даница Исаиловић, прво место

Нина Јаковљевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, прво место

Стефан Филиповић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, прво место

Стефан Шајкаревић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, прво место

Стефана Топаловић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, прво место

Теодора Стојковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, прво место

Анастасија Радомировић, Гимназија, Параћин – ментор: Марија Лукић, друго место

Анита Јовановић, Средња школа, Варварин – ментор: Катарина Вељковић, друго место

Јелена Антић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, друго место

Јелена Јеремић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Александра Петровић, друго место

Јована Николић, Медицинска школа, Зајечар – ментор: Александра Јовановић, друго место

Марија Велимировић, Електротехничка школа, Зајечар – ментор: Јелена Цоцовић Пауновић, друго место

Марија Ивановић, Гимназија, Лесковац – ментор: Владимир Мичић, друго место

Марија Крстић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, друго место

Милица Јовановић, Пољопривредно-ветеринарска школа, Свилајнац – ментор: Лидија Бојчовска, друго место

Невена Карић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, друго место

Софија Лазић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, друго место

Теа Стризе, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, друго место

Драгана Станојев, Гимназија, Босилеград – ментор: Данијел Стојнев, треће место

Марина Милосављевић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, треће место

Милица Бранковић, Гимназија, Параћин – ментор: Марија Лукић, треће место

Милица Станковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Јелена Цветковић, треће место

Моника Урошевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Јелена Филиповић, треће место

Никола Стојиљковић, Економско-трговинска школа, Врање – ментор: Наташа Стризе, треће место

IV

Милица Станојковић, Економско-трговинска школа, Врање – ментор: Александра Станковић, друго место

Петар Такић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Татјана Милић, треће место

2020/21.

VIII

Богдан Младеновић, ОШ „Светозар Марковић”, Лесковац – ментор: Виолета Алексић, прво место

Сања Џодић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Сања Стојановић, прво место

Илија Мркшић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, друго место

Ксенија Костић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Маја Миленковић Коцић, друго место

Милош Стојковић, ОШ „Синиша Јанић”, Власотинце – ментор: Маја Миленковић Коцић, друго место

Вељко Милошевић, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина – ментор: Ђурђица Стаменић, треће место

Кристина Динић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Ружица Павловић, треће место

Марија Радосављевић, ОШ „Деспот Стефан Високи”, Деспотовац – ментор: Марина Живковић, треће место

Нина Станковић, ОШ „Трајко Стаменковић”, Лесковац – ментор: Мирјана Митровић, треће место

Сара Павловић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Тања Панић, треће место

III

Милица Ракић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, прво место

Андрија Милосављевић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, прво место

Антонела Јеремић, Техничка школа, Параћин – ментор: Зорица Ивановић, треће место

Милица Војиновић, Гимназија, Параћин – ментор: Душица Илић, треће место

IV

Михаела Миленковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Оливера Ђорђевић, прво место

Ана Марјановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Нела Милојевић, друго место

Настасија Миљковић, Музичка школа „Стеван Христић”, Крушевац – ментор: Слађана Јовановић, друго место

Теодора Којић, Техничка школа, Параћин – ментор: Александра Сретеновић, друго место

Кристина Чуљић, Гимназија, Крушевац – ментор: Мирјана Бојковић, треће место

2021/22.

VII

Анђела Трифуновић, ОШ „Раде Додић”, Милутовац – ментор: Марија Илић, прво место

Вук Богданић, ОШ „Митрополит Михајло”, Сокобања – ментор: Милена Марковић, друго место

Катарина Дисић, ОШ „Велизар Станковић Корчагин”, Крушевац – ментор: Ружица Павловић, треће место

VIII

Ана Крстић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Брус – ментор: Сања Стојановић, треће место

Даница Ђокић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Крушевац – ментор: Марина Лукић, треће место

Лана Митровић, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Ћићевац – ментор: [у објављеним подацима Друштва недостаје податак о ментору], треће место

Нина Стојковић, ОШ „Стеван Јаковљевић”, Параћин – ментор: Саша Марковић, треће место

I

Јана Николић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, друго место

Јована Трифуновић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, треће место

II

Анђела Бујић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, прво место

Даница Стевановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, друго место

Анђела Димитријевић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, треће место

Теодора Ђорђевић, Медицинска школа, Лесковац – ментор: Милица Мишић, треће место

III

Вукан Божовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, друго место

Марија Ристић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Ана Стоиљковић, друго место

Сандра Миладиновић, ЕТШ „Никола Тесла”, Јагодина – ментор: Тамара Митић, друго место

Бојан Машојевић, Гимназија „Светозар Марковић”, Јагодина – ментор: Смиља Перуновић, треће место

Урош Николић, Медицинска школа, Ћуприја – ментор: Марина Јокић, треће место

Јован Петковић, Гимназија, Крушевац – ментор: Гордана Зајић, треће место

IV

Ведрана Гачић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Тања Русимовић, друго место

Лазар Величковић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, друго место

 

2022/23.

VII

Даница Симић, ОШ „Бранко Радичевић”, Врање – ментор: Снежана Станковић, треће место

VIII

Андреа Томић, ОШ „Живадин Апостоловић”, Трстеник – ментор: Драгица Стевановић, треће место

I

Милан Дивац, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Гордана Миљковић, прво место

Дивна Ивановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Ивана Несторовић, друго место

Лана Митровић, Гимназија, Крушевац – ментор: Станислава Арсић, друго место

Нина Стојковић, Гимназија, Параћин – ментор: Светлана Филиповић, друго место

Анђела Антанасијевић, Гимназија, Лесковац – ментор: Биљана Мичић, треће место

Лазар Миладиновић, Гимназија, Крушевац – ментор: Тања Николић, треће место

Тамара Миловановић, Машинско-електротехничка школа, Бор – ментор: Милена Ристић, треће место

II

Мила Марковић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Сузана Пешић, треће место

III

Јелена Милошевић, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце – ментор: Сузана Пешић, прво место

Анђела Бујић, Медицинска школа, Крушевац – ментор: Весна Пешић, друго место

Анастасија Дабић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Душанка Станковић, треће место

Анђела Димитријевић, Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – ментор: Анита Стојановић, треће место

Владимир Агатоновић, Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник – ментор: Биљана Павловић, треће место

Даница Стевановић, Гимназија, Крушевац – ментор: Слађана Дамњановић, треће место

Милица Вукадиновић, Гимназија, Параћин – ментор: Душица Илић, треће место

Нина Милованкић, СШ „Свети Трифун”, Александровац – ментор: Снежана Арсић, треће место

Предраг Цветковић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Милица Митић, треће место

Теодора Илић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Милена Декић, треће место

IV

Aна Крстић, Гимназија, Крушевац – ментор: Гордана Зајић, прво место

Вукан Божовић, Гимназија, Крушевац – ментор: Душица Добродолац, прво место

Марија Ристић, Гимназија „Бора Станковић”, Врање – ментор: Ана Стоиљковић, прво место

Давид Лападатовић, Гимназија „Бора Станковић”, Бор – ментор: Сандра Живковић, друго место

Извори:

Милић, Босиљка (прир.), 20 година републичког такмичења из српског језика и језичке културе ученика основних и средњих школа, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2011.

Информатори Друштва за српски језик и књижевност Србије од 2011. до 2023. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/korisna-dokumenta/)

Резултати Републичког такмичења из српског језика и језичке културе за ученике 7. разреда основних школа 2022/23. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/05/27/rezultati-republickog-takmicenja-iz-srpskog-jezika-i-jezicke-kulture-za-ucenike-7-razreda-osnovnih-skola-2022-2023/)

Резултати Републичког такмичења из српског језика и језичке културе за ученике 8. разреда основних школа 2022/23. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/05/27/rezultati-republickog-takmicenja-iz-srpskog-jezika-i-jezicke-kulture-za-ucenike-8-razreda-osnovnih-skola-2022-2023/)

Резултати Републичког такмичења из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа 2022/23. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/05/28/rezultati-republickog-takmicenja-iz-srpskog-jezika-i-jezicke-kulture-za-ucenike-srednjih-skola-2022-2023/)

Резултати републичког нивоа такмичења Књижевна олимпијада за ученике основних школа 2022/23. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/04/29/rezultati-republickog-nivoa-takmicenja-knjizevna-olimpijada-za-ucenike-osnovnih-skola-2023/)

Резултати републичког нивоа такмичења Књижевна олимпијада за ученике средњих школа 2022/23. године, Сајт Друштва за српски језик и књижевност Србије (линк: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/04/30/rezultati-republickog-nivoa-takmicenja-knjizevna-olimpijada-za-ucenike-srednjih-skola-2023/)

 

Податке су систематизовале проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић

 

*Припремљено у оквиру пројекта Српски језик и књижевност у фокусу, који се изводи на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (бр. 300/1-14-9-01).

србистика , српски језик и књижевност , такмичења , републичка такмичења , Књижевна олимпијада , Такмичење из српског језика и језичке културе , тршић , Сремски Карловци ,

КоментариФилозофски факултет у Нишу задржава право избора коментара који ће бити објављени, као и право скраћивања коментара.

Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и било који други вид непримерених или коментара који се директно не односе на чланак који коментаришете, не објављујемо.

Задржавамо право да коментаре којима скрећете пажњу на словне грешке, техничке и друге пропусте, као и коментаре који се односе на уређивачку политику не објавимо, али такви коментари су доступни за увид администраторима и уредницима, и на њима се захваљујемо.

ЗАКОН О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ, члан 38: Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Мишљења изнесена у објављеним коментарима представљају приватне ставове њихових аутора и не представљају званичне ставове Филозофског факултета у Нишу ни аутора чланка.


Слањем коментара потврђујете да сте сагласни са правилима коришћења.


600/600