04.07.2020. 4. јул 2020.

O аутору

Алекса Поповић

Сви текстови овог аутора

„Нема леба“ – глад у записима и натписима на српском језику у периоду раног новог века

3. мај 2020. Историја

Одбрана од епидемије. Санитарни кордон и заразне болести у 18. веку

7. април 2020. Историја

Зашто студирати историју?