29.05.2024. 29. мај 2024.

O аутору

Јелена Максимовић

Сви текстови овог аутора

ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА СТАТИСТИКА У ПЕДАГОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ПРОФЕСИЈУ ПЕДАГОГА

25. децембар 2022. Педагогија

БУДУЋИ ПЕДАГОЗИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

9. мај 2021. Педагогија