29.05.2023. 29. мај 2023.

O аутору

Мирјана Бојанић Ћирковић

Мирјана Бојанић Ћирковић

Департман за српску и компаративну књижевност

Сви текстови овог аутора

„Разговори за шанкомˮ (тим „Шљокицеˮ)

6. фебруар 2023. Књиге и литература

„Светови Поове причеˮ (тим „Чаробницеˮ)

6. фебруар 2023. Књиге и литература

„Opium mortisˮ (тим „Црна Далијаˮ)

5. фебруар 2023. Књиге и литература

„Посматрам та лица…ˮ (тим „Фиктивни хаосˮ)

„Човек који је видео све и ништаˮ (Тим „Сврљигˮ)

1. фебруар 2023. Књиге и литература

„Кућа из снаˮ (тим „Сањариˮ)

31. јануар 2023. Књиге и литература

„У четири зидаˮ (тим „Душеˮ)

31. јануар 2023. Књиге и литература

„Орфеј у свом снуˮ (о „Мансардиˮ Данила Киша)

29. јануар 2023. Књиге и литература

„Светови Толкинове причеˮ (тим „Бора Станковић 2ˮ)

29. јануар 2023. Књиге и литература

„Светови Толстојеве приче: Кити и Љевинˮ (тим „Бора Станковић 1ˮ)

27. јануар 2023. Књиге и литература