15.01.2021. 15. јануар 2021.

Језици и лингвистика

Зашто је важно студирати немачки језик?

Невенка Јанковић 14. фебруар 2019.
Студије и студијски програми
Немачки језик је један од десет најзаступљенијих језика на свету. Наиме, 130 милиона људи говори немачки као матерњи или други језик. Он је најраширенији матерњи језик у Европској Унији, званични…

Зашто студирати српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу?

Александар Новаковић 23. јануар 2019.
Студије и студијски програми

Зашто уписати Филозофски факулет у Нишу? Зашто студирати француски језик и књижевност?

Наташа Живић 17. јануар 2019.
Језици и лингвистика
Страна 5 од 5