22.09.2023. 22. септембар 2023.

Књиге и литература

„СРБИ НА КОСОВУ" ДУБРОВАЧКОГ ПЕСНИКА МЕДА ПУЦИЋА

Ирена Арсић 21. септембар 2023.
Књиге и литература
Дубровачки песник и властелин Медо Пуцић (1821–1882) својим разноликим литерарним и публицистичким делом, као и својим активним политичким ангажовањем био је средишна личност дубровачкох круга Срба католика. Песма Срби на…

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VII

Доц. др Александра Јанић и проф. др Кристина Митић 14. септембар 2023.
Језици и лингвистика

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VI

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 11. септембар 2023.
Језици и лингвистика

„Пустињаˮ – Ђорђи Абаџијев

Александра Вукић 11. септембар 2023.
Књиге и литература

ДУБОКИ ХУМАНИЗАМ КАМИЈ ЛОРАНС

Никола Бјелић 23. август 2023.
Књиге и литература

САРАДЊА СА ПОДРУЖНИЦОМ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ У НИШУ

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 7. јул 2023.
Језици и лингвистика

НУШИЋ У ДУБРОВНИКУ

Ирена Арсић 3. јул 2023.
Уметност, позориште и култура

МАТАВУЉ И ДУБРОВНИК

Ирена Арсић 14. јун 2023.
Књиге и литература
Страна 1 од 18