22.02.2024. 22. фебруар 2024.

Књиге и литература

Црњански о дубровачком архиву

Ирена Арсић 9. октобар 2023.
Књиге и литература

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VII

Доц. др Александра Јанић и проф. др Кристина Митић 14. септембар 2023.
Језици и лингвистика

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VI

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 11. септембар 2023.
Језици и лингвистика

„Пустињаˮ – Ђорђи Абаџијев

Александра Вукић 11. септембар 2023.
Књиге и литература

ДУБОКИ ХУМАНИЗАМ КАМИЈ ЛОРАНС

Никола Бјелић 23. август 2023.
Књиге и литература

САРАДЊА СА ПОДРУЖНИЦОМ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ У НИШУ

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 7. јул 2023.
Језици и лингвистика