14.07.2024. 14. јул 2024.

Књиге и литература

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VIII

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 12. октобар 2023.
Језици и лингвистика
По угледу на текстове Корифеји студија националне филологије V и VI и на основу издања Друштва за српски језик и књижевност Србије, издвојиле смо каталог победника из региона из којих…

Црњански о дубровачком архиву

Ирена Арсић 9. октобар 2023.
Књиге и литература

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VII

Доц. др Александра Јанић и проф. др Кристина Митић 14. септембар 2023.
Језици и лингвистика

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VI

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 11. септембар 2023.
Језици и лингвистика

„Пустињаˮ – Ђорђи Абаџијев

Александра Вукић 11. септембар 2023.
Књиге и литература

ДУБОКИ ХУМАНИЗАМ КАМИЈ ЛОРАНС

Никола Бјелић 23. август 2023.
Књиге и литература