20.04.2024. 20. април 2024.

Књиге и литература

КОРИФЕЈИ СТУДИЈА НАЦИОНАЛНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ VI

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 11. септембар 2023.
Језици и лингвистика
По угледу на текст Корифеји студија националне филологије V и на основу издања Друштва за српски језик и књижевност Србије, издвојиле смо каталог победника из преосталих школа под управом ШУ…

„Пустињаˮ – Ђорђи Абаџијев

Александра Вукић 11. септембар 2023.
Књиге и литература

ДУБОКИ ХУМАНИЗАМ КАМИЈ ЛОРАНС

Никола Бјелић 23. август 2023.
Књиге и литература

САРАДЊА СА ПОДРУЖНИЦОМ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ У НИШУ

Проф. др Кристина Митић и доц. др Александра Јанић 7. јул 2023.
Језици и лингвистика

НУШИЋ У ДУБРОВНИКУ

Ирена Арсић 3. јул 2023.
Уметност, позориште и култура

МАТАВУЉ И ДУБРОВНИК

Ирена Арсић 14. јун 2023.
Књиге и литература