22.09.2023. 22. септембар 2023.

Блог Филозофског факултета

Православни поглед на васпитање у породици

Аника Станковић 31. мај 2022.
Педагогија
Мада се дефиниције појма васпитања некад доста разликују, оно што је несумњиво, јесте да је васпитање процес развијања свих дететових способности и својстава, односно процес развијања целокупне дететове личности. Иако…

ДЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕОРИЈА О РОМАНУ АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА: 1.Наратолошка анализа романа Алиса у земљи чуда. 2.Алиса као тромплејско биће

Јован Ђорђевић 26. мај 2022.
Књиге и литература

ОДНОС ПРЕМА БРАКУ И ОБЛИКУ ПОРОДИЦЕ

Новица Јовановић 20. мај 2022.
Социологија

Традиционално рођење женског детета у Србији - сценарио у стиху

Марија Трифуновић, Петра Петровић, Кристина Љубеновић и Андријана Цветковић 10. мај 2022.
Педагогија

Ктиторство – обележје епохе Немањића

Драгана Милић 5. мај 2022.
Историја

ХУМБОЛТОВ НЕМЕРЉИВ ДОПРИНОС НАУЦИ

Марина Ђукић Мирзајанц 2. мај 2022.
Едукација