21.06.2021. 21. јун 2021.

Блог Филозофског факултета

ЗООНИМИ У ЖАРГОНУ „ЈУЖНЕ ПРУГЕ”

Проф. др Јордана Марковић и доц. др Татјана Трајковић 18. фебруар 2021.
Језици и лингвистика
Жаргонизми мотивисани фитонимима и зоонимима у Речнику жаргонизама јужне пруге (2018) послужили су најчешће за именовање особа према њиховом изгледу, карактеру, професији  или понашању у одређеним ситуацијама. За таква именовања…

CHANTEZ-VOUS FRANÇAIS ?

Вања Цветковић 14. фебруар 2021.
Уметност, позориште и култура

ОДНОС ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА НА ПРИМЕРУ ПРЕДСТАВЕ „КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕˮ (II)

Милица Станковић, Ивана Маринковић, Марија Ивановић, Марија Тодоровић и Миа Џунић 7. фебруар 2021.
Уметност, позориште и култура

ОДНОС ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА НА ПРИМЕРУ ПРЕДСТАВЕ „КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕˮ (I)

Александра Вукић, Јован Ђорђевић, Нина Костадинов и Предраг Костић 5. фебруар 2021.
Уметност, позориште и култура

Неуспех у току студирања

Маша Игић 2. фебруар 2021.
Психологија

ВОЛИТЕ  ЛИ  KРАТKЕ  ПРИЧЕ?

Марина Ђукић Мирзајанц 1. фебруар 2021.
Језици и лингвистика