31.05.2023. 31. мај 2023.

Блог Филозофског факултета

Blogerska etika

Dr Ivana Stojanović Prelević 26. децембар 2022.
Комуникологија
Sa razvojem tehnologije i digitalizacije u oblasti novinarstva pojavili su se novi oblici novinarstva- onlajn novinarstvo, brend novinarstvo, data novinarstvo, građansko novinarstvo itd. Etički problemi koji se javljaju ovde predstavljaju…

ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА СТАТИСТИКА У ПЕДАГОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ПРОФЕСИЈУ ПЕДАГОГА

Јелена Максимовић 25. децембар 2022.
Педагогија

„Жртваˮ (Тим „Зор-ђевојкеˮ)

Даница Томић, Тамара Аврамовић, Кристина Голубовић и Јована Павловић 25. децембар 2022.
Књиге и литература

„Осуђениˮ (Тим „Економско перо Iˮ)

Емилија Маринковић, Исидора Милошевић, Сара Дракулић, Милица Вељковић 25. децембар 2022.
Књиге и литература

Споразум између Филозофског факултета у Нишу и Министарства спољних послова Бугарске

Др Валентина Седефчева 24. децембар 2022.
Студије и студијски програми

„Повлашћени изузетак” (Тим „Економско перо II”)

Душан Ранђеловић, Тијана Ђорђевић, Милица Митић и Наталија Јовановић 22. децембар 2022.
Књиге и литература

„Светови Балзакове причеˮ (Тим „Артемˮ)

Ана Миливојевић, Кристина Михаиловић и Кристина Радосављевић 21. децембар 2022.
Књиге и литература

„Ожиљакˮ (Тим „Добојска бајкаˮ)

Ана Куртиновић, Невена Трифуновић, Maja Зечевић и Канита Хаџикадунић 19. децембар 2022.
Књиге и литература

„У свету Бекетове драмеˮ (Тим „Додолеˮ )

Даница Николић, Емилија Драшковић, Александра Миленковић и Бојана Јокић 18. децембар 2022.
Књиге и литература

„ФРОДО НЕПОБЕДИВИˮ (ТИМ „ДЕСЕТАРИˮ)

 Јана Влаисављевић, Ања Саршон, Михаило Спасовић, Мирослав Милисављевић 18. децембар 2022.
Књиге и литература