22.02.2024. 22. фебруар 2024.

Блог Филозофског факултета

Rap Battle & Agon

Anja Antović 18. март 2023.
Филозофија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - други део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - први део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија

ЧОВЕК ТИ ЈЕ ПОТРЕБИТ ЗА ВОДУ

Јелена Јовановић 13. март 2023.
Књиге и литература