04.12.2022. 4. децембар 2022.

Блог Филозофског факултета

ПАТРИЈАРХАЛНИ КОДОВИ У ЈЕЗИКУ

Анђела Михајловић 24. март 2022.
Социологија
Језик поставља оквире нашег схватања света и разумевања себе, нераскидиво је повезан са стварношћу људи који га говоре, стога је и одраз друштвених односа. Мит мушке супериорности рефлектује се у…

Socijalna anksioznost

Kristina Ranđelović 23. март 2022.
Психологија

Бити здрав(а) у средњем веку

Игор Стаменовић 18. март 2022.
Историја

„Како ја негујем српски језик?ˮ (Михаела Миленковић)

Михаела Миленковић 17. март 2022.
Књиге и литература

„Матерњи језик – корен сваког човекаˮ (Кристина Митровић)

Кристина Митровић 14. март 2022.
Књиге и литература

„ПОДЕЛИ СА НАМА: КАКО ТИ НЕГУЈЕШ СРПСКИ ЈЕЗИКˮ (Милица Марковић)

Милица Марковић 7. март 2022.
Језици и лингвистика

„ПОДЕЛИ СА НАМА: КАКО ТИ НЕГУЈЕШ СРПСКИ ЈЕЗИKˮ (Исидора Глишовић)

Исидора Глишовић 7. март 2022.
Језици и лингвистика

ШИЛЕР У МИЛАНКОВИЋУ

Марина Ђукић Мирзајанц 1. март 2022.
Књиге и литература