22.09.2023. 22. септембар 2023.

Блог Филозофског факултета

Из студентског угла: ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ КАО ПОСЛЕДИЦА ТЕШКИХ ТРАУМА ИЛИ ИНТЕНЗИВНИХ СТРАХОВА

Владана Стојановић 12. април 2023.
Психологија
Сигурно сте се некад у животу сусрели са термином посттрауматски стресни поремећај или скраћено ПТСП. У наставку биће описан ПТСП у циљу његовог бољег разумевања. Дакле, овај анксиозни поремећај се…

Rap Battle & Agon

Anja Antović 18. март 2023.
Филозофија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - други део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија

ПРИЧА О ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ КАО ТЕОРИЈИ ЛИЧНОСТИ - први део

проф. др Марина Хаџи Пешић и асистент Душан Влајић 17. март 2023.
Психологија